Organizacija in kontakti

Predsedstvo GIZ TP

Iztok Govc, Linde plin d.o.o., Celje

Skupščina GIZ TP

Iztok Govc, Linde plin d.o.o., Celje - predsednik

Danilo Lukač, Messer Slovenija d.o.o.

Branko Vrečko, TPJ d.o.o.

Dario Šik, Istrabenz plini d.o.o.

Tehnična komisija GIZ TP

Peter Opaka, Linde plin d.o.o., Celje- predsednik

Zoran Wltavsky, Messer Slovenija d.o.o.

Darko Bejek, Istrabenz plini d.o.o.

Danijel Ploj, TPJ d.o.o.

Zakoniti zastopnik

Iztok Govc

© Giztp 2015